Bắc Kạn: Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yến Lạc

09:45 | 16/03/2021

 

UBND tỉnh Bắc Kạn vừa quyết định giao cho Công ty Cổ phần tư vấn Kiến trúc TCA làm đơn vị tư vấn lập đồ án quy hoạch; tổng kinh phí thực hiện gần 2,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp huyện.

 

Ngày 11/3/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Quyết định phê duyệt nhiệm vụ đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì giai đoạn năm 2020 – 2030, định hướng đến năm 2050. Theo Quyết định số 333/QĐ-UBND, quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.765ha; quy mô diện tích lập quy hoạch xây dựng khoảng 710ha.

 

Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yến Lạc

Mục tiêu của quy hoạch là điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yến Lạc trên cơ sở đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Yến Lạc đã được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt năm 2012; các đồ án quy hoạch chi tiết trong khu vực thị trấn, các đồ án quy hoạch giao thông, quy hoạch nông thôn mới các xã lân cận đã được phê duyệt và mở rộng trên cơ sở sắp xếp đơn vị hành chính mới; cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của huyện; làm cơ sở tích hợp trong đồ án quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

 

Theo đó, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì là thị trấn huyện lỵ, trung tâm tổng hợp chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch của huyện Na Rì; là đầu mối giao thông thúc đẩy kinh tế của huyện và khu vực phía đông của tỉnh Bắc Kạn.

Đây là đô thị loại V, có vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện, định hướng phát triển lên đô thị loại IV theo kế hoạch của địa phương.

 

Định hướng phát triển không gian đô thị giai đoạn 2020 – 2030 và đến năm 2050 gồm: Sử dụng đất đô thị, xác định các hệ thống trung tâm, quy mô các khu chức năng đô thị, các khu cần phát triển ổn định, các khu cần cải tạo chỉnh trang, nâng cấp đô thị; đặc biệt là phần đất của xã Lương Hạ được sáp nhập vào thị trấn đảm bảo kết nối hạ tầng với khu vực đô thị hiện hữu; các giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan đảm bảo tối đa nét văn hóa miền núi; Môi trường chiến lược, giải pháp quy hoạch hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững, hạn chế san lấp.

 

Chia sẻ