Bắc Kạn: Dừng thực hiện dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Chợ Đồn và Trường Phổ thông trung học Na Rì

24/2/2021  10:26

 

Liên tiếp các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư kéo dài quá quy định buộc UBND tỉnh Bắc Kạn phải có Văn bản chị đạo dừng thực hiện.

 

Do dự án đã hết thời gian thực hiện và vượt quá thời gian bố trí vốn theo quy định, mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Văn bản chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương dừng thực hiện dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Chợ Đồn và dự án trường Phổ thông trung học Na Rì.

Cụ thể: Dự án Đầu tư xây dựng, sửa chữa, xây mới, bổ sung các hạng mục công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Chợ Đồn được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2199/QĐ-UBND ngày 25/11/2011 với tổng mức đầu tư trên 32,2 tỷ đồng. Dự án được UBND tỉnh Bắc Kạn đồng ý gia hạn thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2020.

Đến hết năm 2020, dự án đã được giao 25 tỷ 249 triệu đồng. Nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục: Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, nhà ký túc xá, xây mới lớp học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, sân bêtong, thiết bị, kè đá, nhà để xe, hàng rào và nhà công vụ giáo viên.

 

Bên cạnh đó, một số hạng mục đã phê duyệt nhưng chưa thực hiện gồm: Cải tạo, sửa chữa nhà hiệu bộ, cải tạo nhà xưởng thành nhà sinh hoạt văn hóa dân tộc, nhà bảo vệ cổng, đường nội bộ.

Dự án Trường Phổ thông trung học Na Rì, huyện Na Rì được UBND tỉnh Bắc Kạn phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 2424/QĐ-UBND ngày 21/11/2008, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung ngày 10/6/2014 với tổng mức đầu tư là 15 tỷ 768 triệu đồng cũng đã được UBND tỉnh Bắc Kạn đồng ý gia hạn thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2020.

Đến hết năm 2020, tổng kế hoạch vốn đã được giao cho chủ đầu tư là 14 tỷ 191 triệu đồng. Số thực hiện thực tế mới là 13 tỷ 079 triệu đồng.

 

Bắc Kạn: Dừng thực hiện dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Chợ Đồn và Trường Phổ thông trung học Na Rì

Trong khi đó, dự án vẫn còn nhiều hạng mục chưa được thực hiện như: San nền còn khoảng 500m3; sân bêtong chưa đổ; tường rào còn 236m sắt vuông, 195m tường đặc và 170m tường thép gai.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Kạn: Cả hai dự án nêu trên được UBND tỉnh đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2020. Như vậy, đến nay đã hết thời gian thực hiện dự án.

Mặt khác, hai dự án nói trên cũng đều đã vượt quá thời gian bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, cụ thể: Dự án Đầu tư xây dựng, sửa chữa, xây mới, bổ sung các hạng mục công trình Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Chợ Đồn thực hiện 10 năm (2011-2020); Dự án Trường Phổ thông trung học Na Rì, huyện Na Rì thực hiện đến 13 năm (2008-2020).

 

Để tạo điều kiện cho chủ đầu tư và nhà thầu, đầu năm 2020, Sở Xây dựng Bắc Kạn đã tham mưu và UBND tỉnh Bắc Kạn đã có Văn bản chỉ đạo rõ: “Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm rà soát lại nội dung đầu tư của các dự án được gia hạn thời gian thực hiện (các hạng mục cắt giảm, bổ sung, điều chỉnh) phù hợp với nguồn vốn được giao và tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định”.

Thế nhưng, trên thực tế thì chủ đầu tư các dự án nói trên đã “bất tuân” chỉ đạo của UBND tỉnh và tham mưu của các cơ quan chức năng tại địa phương.

Điều đáng nói, đây không phải là trường hợp cá biệt, bởi cách đây không lâu, UBND tỉnh Bắc Kạn cũng đã phải Quyết định dừng thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Chợ Mới thuộc huyện Chợ Mới, do dự án này cũng đã được triển khai trong một thời gian quá dài (8 năm, từ năm 2013-2020) vượt quá thời gian bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công.

 

Chia sẻ