Bắc Ninh đầu tư gần 2,8 nghìn tỷ cho xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III – phân khu 2

10:21 | 01/04/2021

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 451/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III – phân khu 2.

 

Theo đó, dự án cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III – phân khu 2 có tổng diện tích 208,54 ha được thực hiện tại xã Việt Hùng, xã Phù Lương và xã Quế Tân, huyện Quế Võ với tổng nguồn vốn là 2.779,486 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư – Công ty TNHH Mạnh Đức là 430 tỷ đồng; thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật. Việc triển khai dự án phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

 

Bắc Ninh đầu tư gần 2,8 nghìn tỷ cho xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III – phân khu 2

Việc tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án; bảo đảm không có tranh chấp, khiếu kiện về quyền sử dụng địa điểm thực hiện dự án. Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

 

UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh yêu cầu nhà đầu tư ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy định của pháp luật về khoáng sản; thực hiện các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động, phương án xây dựng nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong Khu công nghiệp; hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân bị thu hồi đất…

 

Chia sẻ