Bắc Ninh: Lập quy hoạch khu đô thị có diện tích 300ha

20/11/2020

 

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tiếp nhận hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết khu vực có diện tích khoảng 300ha tại các phường Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn, Khắc Niệm (TP. Bắc Ninh) và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

 

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản gửi các sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; UBND thành phố Bắc Ninh… về việc tài trợ lập quy hoạch chi tiết khu vực có diện tích khoảng 300ha tại các phường: Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh.

 

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đồng ý lập nhiệm vụ, quy hoạch chi tiết khu vực có diện tích khoảng 300ha tại các phường: Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn và Khắc Niệm, TP. Bắc Ninh.

 

Công ty Him Lam cam kết tài trợ 100% kinh phí lập quy hoạch khu vực có diện tích 300ha ở TP. Bắc Ninh

Lý giải cho việc lập quy hoạch khu vực có diện tích rộng lớn này, theo tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hiện kết luận ngày 04/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị tại các phường Đại Phúc, Vân Dương, Nam Sơn, Khắc Niệm bằng nguồn tài trợ của doanh nghiệp và trên cơ sở đề nghị của Công ty cổ phần Him Lam – chi nhánh Bắc Ninh.

 

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Ninh giao Ban quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh tiếp nhận hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Văn bản này có hiệu lực đến hết tháng 11/2021 để hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết theo quy định, đồng thời sẽ hết hiệu lực nếu đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt trong thời hạn nêu trên.

 

Chia sẻ