Bắc Ninh sắp có 4 khu công nghiệp rộng hơn 1.000 ha

23/04/2021 09:12

 

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có quyết định về việc thành lập 4 khu công nghiệp trên địa bàn với tổng diện tích hơn 1.000 ha, tổng vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng.

 

Bắc Ninh sắp có 4 khu công nghiệp rộng hơn 1.000 ha

Cụ thể, gồm: Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 tại xã Việt Hùng, xã Phù Lương và xã Quế Tân, huyện Quế Võ do Công ty TNHH Mạnh Đức làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô hơn 208 ha; tổng vốn đầu tư 2.779 tỷ đồng.

 

Dự án thứ hai là Khu công nghiệp Gia Bình tại xã Đông Cứu, xã Lãng Ngâm và xã Đại Bái, huyện Gia Bình do Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gần 307 ha; tổng vốn đầu tư 2.578 tỷ đồng.

Dự án thứ ba là Khu công nghiệp Gia Bình II, tại xã Nhân Thắng, xã Thái Bảo, xã Bình Dương và xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình do CTCP Tập đoàn Hanaka làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 250 ha; tổng vốn đầu tư hơn 3.956 tỷ đồng.

 

Chia sẻ