Ban hành giá đất tái định cư cho các hộ thuộc diện giải tỏa đền bù

 

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành giá đất tái định cư các khu dân cư trên địa bàn quận Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn.

 

Tại khu dân cư Phước Tường, quận Cẩm Lệ, đường 5,5m sẽ áp dụng theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 24/12/2011 của UBND thành phố. Giá cho hộ chính là 1.003.000 đồng/m2, các lô góc ngã ba sẽ nhân thêm hệ số 1,2, góc ngã tư đường phố nhân thêm hệ số 1,4. Các lô có 2 mặt tiền hệ số 1,1. Nếu thửa đất có vị trí bo cong có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư thì nhân hệ số 1,1.

 

Giá đất tái định cư cho các hộ dân tại khu dân cư Phước Tường, quận Cẩm Lệ, đường 5,5m sẽ áp dụng theo Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 24/12/2011 của UBND thành phố.

 

 

Tại trục đường Nguyễn Dục, quận Ngũ Hành Sơn, đường 7,5m, dự án Khu tái định cư thu nhập thấp Đông Trà được áp dụng theo mặt bằng Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND thành phố với giá là 900.000 đồng/m2. Đường Lê Văn Hưu, dự án Khu dân cư Nam Cầu Trần Thị Lý, mặt đường rộng đường 20,5m được áp dụng giá theo mặt bằng Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 20/12/2008 của UBND thành phố là 3.430.000 đồng/m2 đối với hộ chính.

 

Đối với thửa đất có vị trí nằm ở góc ngã ba đường phố thì nhân thêm hệ số 1,3. Các lô đất nằm ở góc ngã tư được nhân thêm hệ số 1,5. Các lô có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,6. Các lô có 2 mặt tiền được nhân thêm hệ số 1,2.

Các lô tại góc bo cong có 2 mặt tiền nhưng không phải ở vị trí ngã ba, ngã tư được nhân thêm hệ số 1,2. Các lô có mặt tiền đường phố và đường kiệt bên hông với bề rộng đường từ 3m trở lên được nhân thêm hệ số 1,1.

 

Đối với thửa đất áp giá theo mặt bằng Quyết định số 58 thì thửa đất nằm ở góc ngã ba đường phố nhân hệ số 1,2, ở góc ngã tư đường phố được nhân thêm hệ số 1,3, nếu thửa đất có 3 mặt tiền đường phố trở lên được nhân thêm hệ số 1,4.

Đối với các trường hợp bố trí tái định cư theo diện hộ phụ thì nhân thêm hệ số hộ phụ theo quy định.

Đồng thời, UBND thành phố cũng yêu cầu các quận liên quan thực hiện công khai, niêm yết sơ đồ tất cả các lô đất bố trí tái định cư và đơn giá đất quy định. Thực hiện các thủ tục nhận đất, giao đất, lập thủ tục thu tiền sử dụng đất nộp vào ngân sách Nhà nước và thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Chia sẻ