Bố trí nguồn lực và tổ chức xây dựng nhanh hơn đường sắt đô thị

4/11/2020

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định, đường sắt đô thị là hướng đột phá để giải quyết ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn và việc này cần phải có sự ủng hộ của Chính phủ, của Quốc hội để làm sao chúng ta bố trí nguồn lực và tổ chức xây dựng nhanh hơn, tốt hơn để đáp ứng được yêu cầu phát triển.

 

Tại phiên thảo luận kinh tế-xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã giải trình, làm rõ những nội dung liên quan đến giao thông đường sắt đô thị.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể khẳng định, đây là một loại hình giao thông hiện đại, giúp chống ùn tắc giao thông rất hiệu quả ở các thành phố lớn và trong thời gian vừa qua, Bộ Giao thông vận tải, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội đều làm chủ đầu tư nhiều dự án.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua đã bộc lộ nhiều vấn đề, đặc biệt là chậm tiến độ. Chính phủ cũng đã chỉ đạo và các thành phố cùng với Bộ Giao thông vận tải cũng đã bàn thảo rất nhiều về vấn đề này.

 

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể phát biểu.

Qua những dự án hiện nay, đã rút ra những bài học kinh nghiệm hết sức sâu sắc, liên quan đến vấn đề quy hoạch để làm sao đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hai là trong quá trình chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn đối tác, tổ chức đấu thầu, cần phải rút những bài học kinh nghiệm để lựa chọn được những công nghệ, những nhà thầu tốt, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của những dự án A, B, C, những dự án cần phải giải phóng mặt bằng sạch, cần phải có những giải pháp rõ ràng để từ đó xác định giá trị và tránh tình trạng phải điều chỉnh giá.

 

“Với những ý kiến của đại biểu Quốc hội cũng như dư luận xã hội, chúng tôi đại diện Bộ Giao thông vận tải xin tiếp thu, sắp tới sẽ cùng với các thành phố lớn tham mưu Chính phủ tốt hơn để những dự án mà chúng ta khởi công mới sẽ tránh được tình trạng lặp lại như hiện nay. Chúng tôi cũng khẳng định đây là hướng đột phá để giải quyết ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn và việc này cần phải có sự ủng hộ của Chính phủ, của Quốc hội để làm sao chúng ta bố trí nguồn lực và tổ chức xây dựng nhanh hơn, tốt hơn để đáp ứng được yêu cầu phát triển”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể phát biểu.

 

Chia sẻ