Cải tạo sông Tích: Yêu cầu huyện Ba Vì sớm bàn giao mặt bằng

 

 

Cải tạo sông Tích: Yêu cầu huyện Ba Vì sớm bàn giao mặt bằng

Chia sẻ