Cần Thơ: Hàng ngàn công trình xây dựng sai phạm bị xử phạt hành chính

6/3/2021  8:02

 

Báo cáo số 247/BC-SXD Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ “Tổng kết giai đoạn năm 2016-2020, định hướng nhiệm vụ giai đoạn 5 năm 2021-2025 và năm 2021 của Sở Xây dựng” cho biết trong 5 năm 2016-2020 Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã triển khai thanh tra, kiểm tra trên 10.000 công trình xây dựng, phát hiện hàng ngàn công trình xây dựng sai phạm…

 

Trong 05 năm qua, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã triển khai, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ 768 cuộc, ban hành 52 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.304.000.000 đồng.

 

Cần Thơ: Hàng ngàn công trình xây dựng sai phạm bị xử phạt hành chính

Đồng thời, kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với 9.500 công trình, trong đó, 1.768 công trình xây dựng không có Giấy phép xây dựng, 512 công trình xây dựng sai Giấy phép xây dựng. Qua kiểm tra, đã ban hành 1.403 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 29.784.750.000 đồng.

 

Ông Mai Văn Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ, cho biết kế hoạch năm 2021, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thực hiện thường xuyên công tác tiếp công dân theo quy định và xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật, tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng; triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 theo định hướng của Thanh tra Bộ Xây dựng và Thanh tra thành phố Cần Thơ, kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố năm 2021; phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra cùng Thanh tra thành phố, Sở, ngành khi có yêu cầu.

Theo kế hoạch năm 2021, Thanh tra Bộ Xây dựng sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý Nhà nước ngành Xây dựng của UBND thành phố Cần Thơ.

 

Chia sẻ