Cần Thơ thông tin về 6 dự án nhà ở xã hội

23/11/2020

 

Sáu dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, nhà ở công nhân thì có một đã hoàn thành, năm đang thực hiện đầu tư.

 

Cần Thơ thông tin về 6 dự án nhà ở xã hội

Mới đây, UBND TP Cần Thơ đã có báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 17 HĐND TP Cần Thơ.

Trong đó, cử tri đề nghị TP quan tâm đầu tư xây dựng khu dân cư thu nhập thấp để tạo điều kiện cho những người có thu nhập thấp có điều kiện mua nhà, ổn định cuộc sống.

 

Theo đó, UBND TP cho biết, hiện nay trên địa bàn TP có sáu dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp với diện tích 56.613 m2. Trong đó, một dự đã hoàn thành với diện tích gần 9.000 m2, là Nhà ở chung cư thu nhập thấp của Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan.

 

Năm dự án được chấp thuận đầu tư, đang thực hiện đầu tư với diện tích gần 48.000 m2, gồm Nhà ở xã hội Gia Phúc của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, Nhà ở xã hội – chung cư Phước Thới của Công ty TNHH Vũ Thành Dũng, Chung cư Nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Nam Long – Hồng Phát; Chung cư Nhà ở xã hội của Công ty TNHH An Phú Cần Thơ, Chung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 5C của Công ty CP Xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan.

Tổng số căn hà ở là 2.417 căn với tổng diện tích sàn 166.506 m2. Cụ thể 300 căn đã hoàn thành với diện tích sản hơn 13.639 m2, 2.117 căn được chấp thuận đầu tư, đang thực hiện đầu tư với diện tích sàn hơn 152.866 m2.

Trong thời gian qua, TP đã thông báo về các dự án nhà ở xã hội đang triển khai, điều kiện để hưởng chính sách đến các đối tượng có nhu cầu. Đến any, các cơ quan chức năng của TP đã công bố danh sách các khách hàng đủ điều kiện mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn TP là 640 đối tượng.

 

Thông tin về 6 dự án nhà ở xã hội

Bên cạnh đó, UBND TP cũng cho biết, vào kỳ họp HĐND TP cuối năm 2020 tới đây, UBND TP sẽ trình HĐND TP xem xét quyết nghị việc điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cho phù hợp tình hình thực tế phát triển kinh tế – xã hội. Sauk hi được HĐND TP thông qua, sẽ là cơ sở để thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP đáp ứng nhu cầu của người dân.

 

Chia sẻ