Cần Thơ: Thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân

5/2/2021  11:40

 

Ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, vừa ký Công văn số 399/UBND-XDĐT “Về việc thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân đối với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ”, gửi Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ninh Kiều, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ.

 

Công văn này cho biết qua xem xét Báo cáo số 218/BC-SXD ngày 21/01/2021 của Sở Xây dựng về việc liên quan kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang Khu đô thị mới đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, UBND thành phố Cần Thơ có ý kiến thu chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân đối với Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ tại Công văn số 493/UBND-XDĐT ngày 14/02/2012 của UBND thành phố Cần Thơ về việc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ đầu tư xây dựng Khu đô thị mới đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân.

 

Cần Thơ: Thu hồi chủ trương đầu tư xây dựng Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân

UBND thành phố Cần Thơ giao Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Ninh Kiều rà soát các văn bản liên quan đến dự án Khu đô thị mới đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, tham mưu đề xuất trình UBND thành phố điều chỉnh hoặc hủy bỏ các văn bản đã được UBND thành phố ban hành liên quan đến dự án nêu trên đúng quy định.

Đồng thời, UBND thành phố Cần Thơ giao UBND quận Ninh Kiều công bố thông tin thu hồi chủ trương thực hiện dự án nêu trên đến người dân trong vùng dự án và giải quyết các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền.

 

Giao Sở Xây dựng tham mưu đề xuất phương án thực hiện dự án trong thời gian tới theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 208/UBND-KT ngày 19/01/2021, trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Trước đó, ngày 21/01/2021, ông Phạm Duy Tín – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ đã ký Báo cáo số 218/BC-SXD “Về việc liên quan kiến nghị thu hồi chủ trương dự án Chỉnh trang khu đô thị mới đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều” gửi UBND thành phố Cần Thơ.

Theo báo cáo này dự án Chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tổng diện tích khu đất 87.553m2, tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đầu tư theo hình thức đầu tư xây dựng mới và tự cải tạo. Thời gian thực hiện dự kiến 05 năm (2013-2018), theo Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 25/4/2014 của UBND thành phố Cần Thơ. Sau đó, điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2020, theo Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND thành phố Cần Thơ.

 

Theo báo cáo Sở Xây dựng Cần Thơ, tổng diện tích đất trong phạm vi quy hoạch là 87.553m2, trong đó, phần diện tích đất tự cải tạo là 15.770m2, phần diện tích thực hiện giải phóng mặt bằng là 71.783m2. Đã kiểm kê, lập hồ sơ bồi thường 211/211 hộ; họp tổ chuyên viên xét tính pháp lý bồi thường hỗ trợ và tái định cư về đất, nhà, vật kiến trúc và hoa màu 145 hộ. Nhưng đến nay, chủ đầu tư chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; các hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa thực hiện; công trình hạ tầng xã hội chưa thực hiện.

Tháng 6/2020, Sở Xây dựng Cần Thơ đã thực hiện công tác kiểm tra, rà soát tình hình các dự án vốn ngoài ngân sách đang triển khai trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó có dự án Chỉnh trang Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư và có Báo cáo số 1807/BC-SXD ngày 24/6/2020 gửi UBND thành phố Cần Thơ về tình hình triển khai cụ thể của dự án. Trên cơ sở đó, UBND thành phố Cần Thơ đã có chỉ đạo tại Công văn số 1974/UBND-XDĐT ngày 08/7/2020, với nội dung “Yêu cầu Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các thủ tục đầu tư theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành chậm nhất là quý IV/2020”.

 

Xây dựng Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân

Ngày 12/9/2020, Hội đồng quản lý Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HĐQL với nội dung “Biểu quyết, thống nhất dừng triển khai dự án. Giao Quỹ Đầu tư phát triển thành phố tiến hành các thủ tục báo cáo trình cấp thẩm quyền phê duyệt thu hồi dự án”.

Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết dự án đã được UBND thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương đầu tư tại Công văn số 493/UBND-XDĐT ngày 14/02/2012, được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lần thứ nhất tại Quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 và đã trải qua 03 lần điều chỉnh, thay đổi quy hoạch. Tuy nhiên, qua nhiều lần rà soát, đôn đốc nhắc nhở, tính đến thời điểm hiện tại, dự án có thời gian thực hiện đã kéo dài quá lâu (8 năm, kể từ năm 2012) và đã hết thời gian thực hiện dự án theo quy định, nhưng chủ đầu tư vẫn chưa triển khai công tác bồi thường về đất cho người dân và không có đăng ký tiếp tục Danh mục thu hồi đất năm 2021.

Từ những cơ sở trên, để không ảnh hưởng định hướng phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người dân trong vùng dự án, ổn định an ninh trật tự và tạo thuận lợi cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý, Sở Xây dựng Cần Thơ đã kiến nghị UBND thành phố Cần Thơ thu hồi chủ trương dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân do Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư.

 

Chia sẻ