Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo “khẩn” về quy hoạch TP. Thủ Đức​

08/01/2021

 

Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải hoàn tất việc thay đổi bảng tên và biển hiệu trước ngày 1/2/2021. Trước ngày 7/2 phải thành lập Ủy ban bầu cử ở TP. Thủ Đức và ở các phường nơi sắp xếp đơn vị hành chính…

 

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc khẩn trương kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo về xây dựng Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP, trình UBND TP phê duyệt.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập quy hoạch đối với TP. Thủ Đức, phân công Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hòa Bình và Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc làm việc với Bộ Xây dựng về các nội dung liên quan đến việc triển khai công tác quy hoạch, để có cơ sở thống nhất thực hiện.

Trước ngày 7/2 phải thành lập Ủy ban bầu cử ở TP. Thủ Đức và ở các phường nơi sắp xếp đơn vị hành chính…

Chủ tịch UBND TP giao Sở Tài chính khẩn trương nghiên cứu đề xuất sử dụng một phần nguồn kinh phí từ ngân sách chi cho công tác lập quy hoạch; phần kinh phí còn lại sẽ thực hiện bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đề xuất danh mục các dự án cần đầu tư trong Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP; đối với các dự án nào đã xác định được cụ thể thì cần tiến hành kêu gọi đầu tư, trong đó các dự án trong Khu công nghệ cao vẫn tiếp tục vận hành.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu đề xuất nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP. Thủ Đức, để có cơ sở triển khai thực hiện.

Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, quản lý chặt chẽ các quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn 3 quận 2, 9, Thủ Đức sáp nhập thành TP. Thủ Đức, để có cơ sở quản lý liên tục và ràng buộc trách nhiệm các đơn vị có liên quan.

Các sở gồm Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất xây dựng quy chế quản lý tạm thời về quy hoạch, xây dựng, đất đai trong giai đoạn chuyển tiếp khi chưa hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch TP. Thủ Đức.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đề xuất quy hoạch khu đất có quy mô khoảng 300 ha để đầu tư xây dựng Khu công nghiệp dược.

Trước đó, theo Nghị quyết 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được công bố ngày 31/12/2020, TP. Thủ Đức được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ Quận 2; Quận 9 và quận Thủ Đức. Sau khi thành lập, TP. Thủ Đức có 211,56 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn 1 triệu người. TP. Thủ Đức giáp Quận 1, Quận 4, Quận 7, Quận 12, quận Bình Thạnh; tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

 

Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo “khẩn” về quy hoạch TP. Thủ Đức​

TP. Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/3 tới, dự kiến đóng góp 30% GRDP TP.HCM và 7% GDP cả nước.

Theo Quyết định điều chỉnh kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1111, trước ngày 8/1, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM sáp nhập bộ máy các tổ chức Đảng, chính trị – xã hội của quận 2, 9 và Thủ Đức. Từ đó, chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy Thủ Đức và thành ủy viên.

Chậm nhất ngày 17/1, HĐND TP. Thủ Đức bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban và Phó trưởng ban của các ban thuộc HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và ủy viên UBND TP. Thủ Đức.

TP.HCM đề nghị các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Chi cục Thi hành án dân sự, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc, Ngân hàng chính sách, Chi cục thuế, Chi cục Thống kê… sắp xếp tổ chức bộ máy; tài sản; biên chế, công chức, viên chức và người lao động trước ngày 25/1.

Các cơ quan, đơn vị và địa phương phải hoàn tất việc thay đổi bảng tên và biển hiệu trước ngày 1/2. Trước ngày 7/2 phải thành lập Ủy ban bầu cử ở TP. Thủ Đức và ở các phường nơi sắp xếp đơn vị hành chính…

Chia sẻ