Chuyển đổi đầu tư công hai dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam

8/2/2021  10:12

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chính thức ban hành Nghị quyết 123 về việc chuyển đổi phương thức đầu tư 2 dự án thành phần QL45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu, thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017- 2020.

 

Chuyển đổi đầu tư công hai dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam

Cụ thể, sẽ chuyển đổi từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư sử dụng một phần vốn ngân sách Nhà nước sang đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách Nhà nước đối với 2 dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam, đoạn QL45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu, bảo đảm tổng số vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho dự án một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam giai đoạn 2017-2020 không vượt quá số vốn ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 52/2017 và Nghị quyết 117/2020.

Theo lãnh đạo Ban QLDA 6 – đại diện chủ đầu tư cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu cho biết, dự kiến thời gian từ khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết nói trên đến lúc hai dự án đủ điều kiện để khởi công xây dựng là khoảng 4 tháng. Trong tháng 5/2021, những gói thầu xây lắp đầu tiên của hai dự án này sẽ khởi công xây dựng.

 

Chia sẻ