Chuyển sang đầu tư công 2 dự án cao tốc không chọn được nhà đầu tư

12/01/2021

 

Với 100% phiếu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020…

 

Tại phiên họp thứ 52 chiều 11-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, thông qua Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 qua đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư.

 

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Báo cáo tại phiên họp này, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, hiện có 2 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông không lựa chọn được nhà đầu tư, gồm: Đoạn quốc lộ 45 – Nghi Sơn, nhà đầu tư không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu không có nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu.

Đáng chú ý, đến nay, các nội dung về thiết kế kỹ thuật, dự toán của 2 dự án đã hoàn thành, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 94% khối lượng.

 

Đây là điều kiện rất thuận lợi để triển khai thi công ngay trong quý II-2021, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2023 đồng bộ với các dự án từ Ninh Bình (Cao Bồ) đến Tiền Giang (cầu Mỹ Thuận 2) sẽ phát huy tối đa hiệu quả các dự án.

Trong khi đó, nếu tổ chức lại việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ kéo dài thêm thời gian tối thiểu khoảng 10 tháng và cũng chưa thể khẳng định sẽ lựa chọn được nhà đầu tư và huy động được vốn tín dụng để triển khai dự án.

 

Chuyển sang đầu tư công 2 dự án cao tốc không chọn được nhà đầu tư

Vì thế, Chính phủ trình phương án chuyển đổi 2 dự án này sang phương thức đầu tư công và cam kết sau khi dự án hoàn thành, sẽ xây dựng phương án thu hồi vốn nhà nước.

Sau khi thảo luận, với 100% thành viên UBTVQH có mặt tán thành, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 qua đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư.

 

UBTVQH giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện các dự án thành phần chuyển đổi sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước, đáp ứng tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023; xây dựng phương án phù hợp để thu hồi vốn hoàn trả vào ngân sách trung ương.

 

Chia sẻ