Công trình hàng chục tỉ chưa bàn giao đã xuống cấp

 

 

Công trình hàng chục tỉ chưa bàn giao đã xuống cấp

Chia sẻ