Cục Công tác phía Nam Bộ Xây dựng chuyển biến mạnh mẽ từ quyết định đúng

27/1/2021  15:00

 

Năm 2020, kết quả công tác tại đây đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đặc biệt trong công tác chuyên môn của ngành, tạo niềm tin, sự thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong hoạt động xây dựng tại phía Nam.

 

Tổng kết hoạt động năm 2020 của Cục Công tác phía Nam, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng ghi nhận những nỗ lực vượt khó, đoàn kết của cán bộ công nhân viên Cục Công tác, đồng thời biểu dương những kết quả mà Cục đã đạt được trong năm qua.

 

Thứ trưởng Hùng nhấn mạnh: Năm 2021, bên cạnh việc nâng cao chất lượng công tác chuyên môn ngành thì Cục Công tác phía Nam cần phát huy vai trò là Cơ quan đại diện của Bộ Xây dựng tại phía Nam như theo dõi, tổng hợp và phối hợp triển khai các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Đặc biệt, Thứ trưởng Hùng chỉ đạo Cục Công tác tiếp tục củng cố nhân sự để đáp ứng nhu cầu của hoạt động xây dựng theo chức năng nhiệm vụ bổ sung được phê duyệt theo Quyết định 768/QĐ-BXD ngày 13/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

 

Cục Công tác phía Nam Bộ Xây dựng chuyển biến mạnh mẽ từ quyết định đúng

Năm 2020, bên cạnh hoàn thành những công tác hành chính và công tác theo dõi, tổng hợp và phối hợp triển khai các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam thì Cục Công tác đã nâng cao công tác của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Cụ thể: Đã tiến hành tổ chức công tác thẩm định đối với 69 công trình; kiểm tra công tác nghiệm thu 49 công trình xây dựng; cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực trong hoạt động xây dựng cho 59 cá nhân đạt yêu cầu (tiếp nhận: 1.144 hồ sơ; đã giải quyết 220 hồ sơ), cấp 150 chứng chỉ hành nghề xây dựng cho tổ chức đạt yêu cầu (tiếp nhận 277 hồ sơ).

 

Nhìn lại năm 2020, điểm đáng chú ý là kết quả hoạt động của trung tâm Tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía Nam. Mặc dù mới thành lập, thị trường xây dựng trong năm 2020 gặp nhiều nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của trung tâm Tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía Nam được cải thiện đáng kể, đảm bảo được đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo quy định, quy chế ban hành. Nguồn tài chính của Trung tâm có được từ nguồn thu nhập thông qua các hoạt động dịch vụ tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra thẩm tra thiết kế, tư vấn lập đề án quy hoạch, các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật.

 

Ông Hoàng Hải – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam khẳng định: Bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của cơ quan; tập thể lãnh đạo Cục luôn không ngừng tập trung, chú trọng nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, tác phong lề lối làm việc, tinh thần đạo đức trách nhiệm công vụ của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thường xuyên duy trì và thực hiện tốt các công tác phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

 

Ngay từ đầu năm 2020, căn cứ vào chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, chúng tôi đã chủ động triển khai, chỉ đạo, điều hành xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 18/01/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành Chương trình hành động để triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ. Đặc biệt, từ tháng 9/2020 sau khi nhận nhiệm vụ mới Cục Công tác phía Nam đã chủ động nghiên cứu, triển khai nhằm đạt được hiệu quả công việc cao nhất.

 

Theo báo cáo, năm 2021, phát huy kết quả đã đạt được, Cục Công tác phía Nam xác định tiếp tục nâng cao chất lượng mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ để triển khai các nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ trên địa bàn 19 tỉnh, thành phố phía Nam.

Tăng cường, hoàn thiện cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin khi tổ chức sát hạch phục vụ cho công tác cấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng. Tiếp tục khẳng định vai trò của ngành trong công tác thẩm định và nghiệm thu công trình. Với trung tâm Tư vấn xây dựng và phát triển đô thị phía Nam sẽ kiện toàn cơ cấu tổ chức, ổn định về tài chính và tuyển dụng thêm những lao động có năng lực cao, mở nhằm phát triển trung tâm ngày càng vững mạnh và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

 

Chia sẻ