Đà Nẵng: Bố trí vốn cho dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ Bộ Giao thông Vận tải sang UBND thành phố Đà Nẵng cho dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế. Ngày 17/9/2020, Bộ Tài chính đã có Công văn giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 cho dự án với số vốn là 1.651,664 tỷ đồng.

 

Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế nằm cửa ngõ của thành phố, phục vụ nhu cầu đi lại cho người trong thời gian qua.

Dự án nút giao thông khác mức Ngã ba Huế được thực hiện theo hình thức BT (xây dựng – chuyển giao) do Trung Nam Group là nhà đầu tư. Dự án có tổng giá trị hợp đồng là 2.379 tỷ đồng được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2015. Qua hơn 5 năm đưa vào sử dụng đến nay Chính phủ mới có phương án thanh toán cho nhà đầu tư.Để thanh toán nguồn vốn cho nhà đầu tư được triển khai nhanh, UBND thành phố Đà Nẵng đã có Công văn giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội – Chi nhánh Đà Nẵng triển khai thủ tục thanh toán vốn cho dự án theo đúng quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

 

Chia sẻ