Đà Nẵng: Đấu thầu gói xây lắp tại dự án khu công viên phần mềm số

 

Từ 5 đến 25/9, BQL Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng phát hành hồ sơ mời thầu gói “Xây lắp các khối nhà và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà”.

 

Đây là gói thầu xây lắp chính của dự án Khu Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1). Gói thầu có giá dự toán được duyệt 629,628 tỷ đồng, lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước, không qua mạng. Giá trị bảo đảm dự thầu là 21,7 tỷ đồng.

 

Đà Nẵng: Đấu thầu gói xây lắp tại dự án khu công viên phần mềm số

Thời gian thực hiện hợp đồng là 720 ngày.Dự án Khu công viên phần mềm số có tổng mức đầu tư 799,582 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách TP. Đà Nẵng. Thời gian hoàn thành Dự án vào năm 2023.Tính đến thời điểm hiện tại, 14 gói thầu thuộc Dự án đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

 

Trong đó, 3 gói thầu đã được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.Trước đó, sau ngày 10/6/2020, Bên mời thầu đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và khảo sát địa chất, và Gói thầu Lập thiết kế – dự toán và Gói thầu Thẩm tra thiết kế – dự toán.Đối với Gói thầu Lập báo cáo nghiên cứu khả thi và khảo sát địa chất, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Khảo sát xây dựng Toàn Chính – Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng, với giá trúng thầu hơn 2,555 tỷ đồng.

 

Cùng tham gia đấu thầu với liên danh này còn có 2 nhà thầu khác, tuy nhiên đều không đáp ứng yêu cầu về năng lực nên bị loại (Công ty CP Tư vấn xây dựng Việt Anh, Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng Tín An – Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng M.I.T.C.O).Đối với 2 gói thầu còn lại, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý III/2020.

 

Đà Nẵng: Đấu thầu gói xây lắp tại dự án khu công viên phần mềm số

Tuy nhiên, theo một cán bộ của Bên mời thầu, để có thể khởi công Dự án theo đúng tiến độ đề ra vào tháng 10/2020, Bên mời thầu đã đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu của các gói thầu.Trong đó, Gói thầu Lập thiết kế – dự toán có giá gói thầu là 11,481 tỷ đồng, được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước, trực tiếp, với thời gian thực hiện hợp đồng là 45 ngày.

 

Gói thầu Thẩm tra thiết kế – dự toán có giá gói thầu 928,787 triệu đồng, áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng để lựa chọn nhà thầu với thời gian thực hiện hợp đồng là 15 ngày.

Chia sẻ