Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam

 

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2292/BXD-QHKT phúc đáp UBND TP Đà Nẵng về chủ trương điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam thành phố.

 

Theo đó, đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đã được phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 4/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (QHC 2357), chức năng sử dụng đất tại khu vực Dự án mở rộng làng quê sông nước về phía Đông (Hoàng Trà) và Dự án khu đô thị biệt thự sinh thái công viên văn hoá làng quê và quần thể du lịch sông nước là đất du lịch. Việc chuyển đổi chức năng sử dụng đất tại 2 khu vực nêu trên (với quy mô diện tích là 75,26 ha) phải tiến hành điều chỉnh cục bộ theo quy định của Điều 47 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

 

Quy hoạch chi tiết của 2 khu vực nêu trên cần phải được xem xét trong tổng thể quy hoạch chung của thành phố; cần nghiên cứu quy hoạch không gian, phát triển đô thị theo hướng tiết kiệm đất đai, tăng hệ số sử dụng đất, giảm thiểu các công trình xây dựng thấp tầng chia nhỏ lô đất, tăng tỷ lệ cây xanh, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đất đai cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực cũng như TP Đà Nẵng.

 

Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam

 

UBND TP Đà Nẵng cần phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh cục bộ đối với 02 khu vực nêu trên với các nội dung: Xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; mức độ ảnh hưởng đến định hướng phát triển chung của đô thị và tính chất, chức năng, quy mô và các giải pháp quy hoạch chính của quy hoạch phân khu; làm rõ tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch phân khu hiện có; hiệu quả kinh tế – xã hội của việc điều chỉnh; các giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh quy hoạch.

 

Sau khi hoàn thiện hồ sơ theo nội dung tại khoản 2 văn bản này, UBND TP Đà Nẵng thực hiện trình tự điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị theo quy định tại Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Hồ sơ điều chỉnh cục bộ gửi về Bộ Xây dựng để có ý kiến chính thức trước khi UBND TP Đà Nẵng phê duyệt theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

 

Chia sẻ