Đà Nẵng: Quy định về đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu

6/2/2021  9:52

 

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định về hướng dẫn thủ tục đầu tư dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, quy định rõ quy trình thủ tục đầu tư dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với 4 trường hợp cụ thể.

 

Các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, kể cả trường hợp có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thương mại dịch vụ nằm ngoài các Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao. Đối với dự án có địa điểm, vị trí phù hợp, đảm bảo yêu cầu quy hoạch xây dựng, an toàn giao thông, môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định hiện hành, Sở Công Thương trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu. Đối với dự án có địa điểm, vị trí không phù hợp, không đảm bảo các điều kiện quy định thì Sở Công Thương thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nằm ngoài các Khu công nghiệp, Khu Công nghệ cao, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện theo trình tự chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan Nhà nước có liên quan, lập báo cáo thẩm định và trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

 

Đà Nẵng: Quy định về đầu tư dự án cửa hàng xăng dầu

Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá, đấu thầu hoặc chuyển nhượng, dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nằm trong Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao. Tổ chức kinh tế nộp hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

 

Đối với công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước, nguồn vốn Nhà nước ngoài ngân sách, nộp hồ sơ về Sở Công Thương để thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình. Đối với công trình sử dụng vốn không phải vốn Nhà nước, vốn Nhà nước ngoài ngân sách, nộp hồ sơ về Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng để thẩm định thiết kế xây dựng công trình. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ chịu trách nhiệm cấp Giấy phép xây dựng và nghiệm thu.

 

Các dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên mặt nước tàu kinh doanh xăng dầu phục vụ cho hậu cần khai thác biển, các tổ chức kinh tế nộp hồ sơ tại Sở Công Thương đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên mặt nước. Đối với trường hợp tàu kinh doanh xăng dầu có vị trí neo đậu phù hợp, cần thiết với nhu cầu cung cấp xăng dầu cho thị trường, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định sẽ được UBND thành phố xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư. Đối với trường hợp tàu kinh doanh xăng dầu không có vị trí neo đậu phù hợp theo ý kiến của đơn vị quản lý, không đảm bảo các điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông đường thủy… Sở Công Thương sẽ có văn bản thông báo và nêu lý do.

 

Chia sẻ