Đà Nẵng siết chặt quản lý xây dựng đô thị

 

Ngày 24-3, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng có văn bản yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng thực hiện nghiêm Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định về tầng cao công trình.

 

Cụ thể, tầng cao cho phép xây dựng công trình tính bằng số tầng tối đa theo Công văn số 10178/SXD-QHKT ngày 31-10-2018 của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, không kể tầng lửng, tầng tum và tầng áp mái nếu các tầng này bảo đảm tiêu chí không tính vào tầng cao theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD.

 

Đà Nẵng từ trên cao

Đối với những khu vực mà thiết kế đô thị được duyệt có quy định khống chế chiều cao tối đa công trình thì cho phép áp dụng chiều cao công trình bằng chiều cao tối đa theo thiết kế đô thị cộng với chiều cao các tầng lửng, tầng tum và tầng áp mái nếu các tầng này bảo đảm tiêu chí không tính vào tầng cao theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD.

 

Sở Xây dựng Đà Nẵng yêu cầu các chủ đầu tư phải xây dựng và sử dụng công năng các tầng công trình tuân thủ theo Giấy phép xây dựng được cấp và quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BXD; các tầng kỹ thuật, tầng tum chỉ sử dụng bố trí các khu vực kỹ thuật, lắp đặt và bao che thiết bị, thăm mái, cứu nạn.

 

Các tầng này bảo đảm không làm tăng diện tích sàn sử dụng dịch vụ, không phát sinh thêm diện tích đỗ xe, không gia tăng áp lực lên hạ tầng đô thị.Để tránh những trường hợp lách luật, xây dựng nhà siêu mỏng, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện quy định hạn chế độ mảnh công trình.

 

Cụ thể, chiều cao tối đa của công trình không vượt quá năm lần chiều rộng tại vị trí hẹp nhất của công trình. Việc xác định cấp công trình thực hiện theo Thông tư số 07/2019/TT-BXD và Thông tư số 03/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Những trường hợp chuyển tiếp lưu ý thực hiện theo Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

 

Đà Nẵng siết chặt quản lý xây dựng đô thị

Việc siết chặt quản lý xây dựng đô thị, đặc biệt đối với nhà cao tầng nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị Đà Nẵng trong quy hoạch chung.

Chia sẻ