Đề nghị đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp

26/11/2020

 

Cử tri đề nghị có chủ trương đầu tư xây dựng các khu dân cư để tạo điều kiện cho những người có thu nhập thấp mua nhà ổn định cuộc sống. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

 

Đề nghị đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 6 dự án nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, nhà ở công nhân khu công nghiệp, với tổng diện tích đất 56.613m2. Trong đó, dự án nhà ở chung cư thu nhập thấp của Công ty Cổ phần xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan đã hoàn thành, với diện tích đất 8.842m2. Có 5 dự án được chấp thuận đầu tư, đang thực hiện đầu tư. Sở Xây dựng đã thông báo về các dự án nhà ở xã hội đang triển khai, điều kiện để hưởng chính sách đến các đối tượng có nhu cầu. Đến nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan công bố danh sách 640 đối tượng khách hàng đủ điều kiện mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

 

Thành phố đã xây dựng Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế – xã hội và sẽ trình HĐND thành phố quyết nghị thông qua tại kỳ họp HĐND thành phố. Sau khi Chương trình được thông qua sẽ thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội thành phố, đáp ứng nhu cầu của người dân, tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp mua nhà, ổn định cuộc sống.

 

Chia sẻ