Điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Thốt Nốt

8/2/2021  9:15

 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 

Cụ thể, điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp Thốt Nốt từ 600ha xuống 200ha; đưa Khu công nghiệp Ô Môn có diện tích 600ha và Khu công nghiệp Bắc Ô Môn có diện tích 400ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam.

Bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Ô Môn – Cần Thơ (diện tích là 500ha, vị trí tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) và Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (diện tích là 900ha; vị trí tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp.

 

Điều chỉnh giảm diện tích Khu công nghiệp Thốt Nốt

Các Khu công nghiệp khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ nằm trong Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam được phê duyệt tại Công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Cần Thơ phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và yêu cầu nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đảm bảo việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư Khu công nghiệp Ô Môn – Cần Thơ và Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư cụ thể hóa phương án đền bù giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng, phương án cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng điện nước và các yếu tố cần thiết khác để đảm bảo hiệu quả kinh tế – xã hội của các khu công nghiệp trong quá trình lập dự án và lựa chọn nhà đầu tư.

 

Chia sẻ