Đồng Nai: Thu hồi hơn 3ha đất của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

1/2/2021  15:30

 

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành 3 Văn bản thu hồi hơn 3ha đất không còn nhu cầu sử dụng tại xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

 

Đồng Nai: Thu hồi hơn 3ha đất của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi lại 3 thửa đất do Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai đang quản lý đều nằm trên địa bàn xã Xuân Thiện, huyện Thống Nhất, gồm: Thửa đất số 191, tờ bản đồ địa chính số 15, diện tích 11.045m2; thửa đất số 87, tờ địa chính số 37, diện tích 11.960m2; thửa đất số 390, tờ bản đồ địa chính số 15, diện tích 7.445m2. Tổng số diện tích đất thu hồi 30.450m2.

Lý do thu hồi đất: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai không còn nhu cầu sử dụng đất. Giao toàn bộ diện tích thu hồi trên cho UBND huyện Thống Nhất lập phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt.

 

Chia sẻ