Flamingo lập quy hoạch quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến rộng 432ha

29/1/2021  13:14

 

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa. Tập đoàn Flamingo là đơn vị tổ chức lập quy hoạch.

 

Theo phê duyệt, dự án có diện tích lập quy hoạch khoảng 432,5ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 20.000 người.

Khu vực lập quy hoạch có phía bắc giáp đường Thịnh Đông kéo dài; phía nam giáp cửa sông Mã, sông Cùng; phía đông giáp biển Đông; phía tây giáp khu dân cư của xã Hoằng Trường.

 

Đây sẽ là quần thể đô thị du lịch (các khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển, các khu ở cao cấp kết hợp với các hoạt động thể thao, trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị, trung tâm dịch vụ, vui chơi, giải trí, văn hóa…) phù hợp theo định hướng điều chỉnh mở rộng quy hoạch chung xây dựng đô thị Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa đến năm 2030… 

Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Tập đoàn Flamingo. Thời gian lập đồ án quy hoạch không quá 9 tháng kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ. Chi phí lập, thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng phân khu tỷ lệ 1/2000 quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến do Flamingo chịu trách nhiệm chi trả và không hoàn lại trong mọi trường hợp.

 

Flamingo lập quy hoạch quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến rộng 432ha

Như VietnamFinance đã thông tin, hồi tháng 10/2019, Tập đoàn Flamingo đã báo cáo quy hoạch khu vực các xã Hoằng Trường, Hoằng Phụ, Hoằng Châu, Hoằng Phong (huyện Hoằng Hóa) hình thành quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến.

Theo báo cáo, ý tưởng của Tập đoàn Flamingo sẽ hình thành quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến với diện tích là 1.350ha, trên vùng hiện trạng khu vực 4 xã trên.

Ý tưởng quy hoạch phân khu 1/2000 của đơn vị sẽ tạo lập nên một quần thể đô thị nhằm khơi dậy bản sắc văn hóa Việt qua các làng nghề truyền thống hiện có tại địa phương, đồng thời hình thành nên tổ hợp công viên chuyên đề Safari và công viên vui chơi giải trí.

 

Trong quần thể khu đô thị nghỉ dưỡng này sẽ có những phân khu chức năng riêng biệt, khu thương mại, khu dân cư…

Đến tháng 3/2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở gồm Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hoằng Hóa và các ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quần thể đô thị du lịch nghỉ dưỡng Hải Tiến.

Đồng thời, Phó chủ tịch yêu cầu các bên khẩn trương hoàn thành xây dựng phương án tài chính, hiệu quả đầu tư thực hiện quy hoạch, bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự kiến giá trị quyền sử dụng đất… theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo Chủ tịch tỉnh trong tháng 4/2020.

 

Chia sẻ