‘Gỡ vướng’ trong quản lý, bảo trì các tuyến đường BOT

20/3/2021 06:34

 

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, tham mưu giải pháp tạm thời để xử lý tình huống một số vướng mắc trong quản lý, bảo trì đối với những tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT.

 

‘Gỡ vướng’ trong quản lý, bảo trì các tuyến đường BOT

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu, tham mưu giải pháp tạm thời để xử lý tình huống một số vướng mắc trong quản lý, bảo trì đối với những tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT.

Trong đó, cần lưu ý những phương án có thể thực hiện ngay công tác bảo quản, đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn này.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát các nội dung cần thiết, các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có) nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý, bảo trì đối với những tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian dừng hoặc tạm dừng thu phí chờ hoàn tất thủ tục chấm dứt hợp đồng và xác lập quyền sở hữu toàn dân để Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

 

Chia sẻ