Hà Nội: Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đi Yên Sơn (Quốc Oai)

18/3/2021  9:00

 

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đi UBND xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai), dài 360m.

 

Điểm đầu tuyến (điểm 1) tại vị trí nút giao với đường gom Đại lộ Thăng Long. Điểm cuối tuyến (điểm 4) tại vị trí nút giao với tuyến đường quy hoạch B=12m theo quy hoạch chung xây dựng xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai.

Hướng tuyến đường xác định phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng huyện Quốc Oai đến năm 2030, Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Quốc Oai. Tuyến đường rộng 16m bao gồm lòng đường 7m, vỉa hè 2×4,5=9m.

 

Hà Nội: Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đi Yên Sơn (Quốc Oai)

Thành phần, cấu tạo mặt cắt ngang đường được xác định cụ thể trong dự án đầu tư xây dựng tuyến đường. Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tọa độ tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế xác định trực tiếp tại bản vẽ.

Các nút giao với đường tuyến đường theo quy hoạch được tổ chức giao cùng mức. Chỉ giới đường đỏ nút giao thể hiện trong hồ sơ này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ngang; các công trình xây dựng có liên quan được cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội kiểm tra, xác nhận hồ sơ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 tuyến đường phù hợp với nội dung quyết định phê duyệt tuyến đường. UBND huyện Quốc Oai chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND Thành phố phê duyệt, tổ chức quản lý các mốc giới, các công trình xây dựng hai bên đường, xử phạt các trường hợp vi phạm quy hoạch.

 

Chia sẻ