Hà Nội rà soát đầu tư xây dựng mới

08:10 – 16/04/2021

 

TP Hà Nội sẽ xây dựng Kế hoạch, danh mục công viên, vườn hoa cụ thể đề xuất đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trong giai đoạn 2021 – 2025.

 

Thường trực HĐND TP Hà Nội đã có Văn bản số 88/HĐND đề nghị UBND TP báo cáo một số nội dung để phục vụ triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình công tác năm 2021; Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị TP Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025”.

 

Hà Nội rà soát đầu tư xây dựng mới

Bên cạnh đó, rà soát thực trạng công tác quản lý, duy tu, duy trì công viên, vườn hoa trên địa bàn TP Hà Nội. Các giải pháp về đầu tư, quản lý sau đầu tư trong thời gian tới. Kế hoạch, danh mục công viên, vườn hoa cụ thể đề xuất đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp trong giai đoạn 2021 – 2025. Thực trạng công tác trồng, chăm sóc, duy tu duy trì cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội. Kế hoạch, đề xuất trồng mới, thay thế trên tuyến phố cũ và trồng mới trên các tuyến đường, tuyến phố mới mở giai đoạn 2021 – 2025…

 

Ngoài ra, rà soát tình hình, kết quả cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường, tuyến phố trong thời gian qua. Kế hoạch, danh mục đề xuất các tuyến đường, tuyến phố để cải tạo, chỉnh trang trong giai đoạn 2021 – 2025 (nêu cụ thể phương án cải tạo chỉnh trang của từng tuyến đường, phố theo từng năm và theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã)…Theo đó, Thường trực HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát, báo cáo thực trạng quỹ nhà biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn TP. Trong đó nêu rõ số lượng, địa chỉ cụ thể, hiện trạng phân loại và xếp theo từng nhóm, hình thức sở hữu: Chung, riêng, nhà nước, tư nhân…, các khó khăn vướng mắc; đề xuất giải pháp quản lý trong thời gian tới. Đề xuất danh mục biệt thự và công trình kiến trúc có giá trị xây dựng trước năm 1954 cần bảo trì, cải tạo, chỉnh trang, bảo tồn… trong giai đoạn 2021 – 2025…

Chia sẻ