Hà Nội tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng

11/12/2020

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 35/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

 

Quyết định nêu rõ, tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội đến hết ngày 10/8/2023 (quy định cũ đến hết ngày 10/8/2020).

UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2023.

 

Hà Nội tiếp tục thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng

Trước đó, theo Quyết định 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội, thời hạn thí điểm là 2 năm (từ ngày 10/8/2018), như vậy đến ngày 10/8/2020 là hết thời hạn thí điểm.

 

Qua đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm, UBND thành phố đã báo cáo Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy và biên chế, Ban Thường vụ Thành ủy thông qua; hoàn thành xin ý kiến Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng và Thanh tra Chính phủ; hiện đang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện mô hình thí điểm trên trong 3 năm tiếp theo (đến ngày 10/8/2023).

 

Chia sẻ