Hà Tĩnh: Giải ngân hơn 43 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng công trình tránh lũ

4/3/2021  9:59

 

Thực hiện chương trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn về nhà ở từ nguồn vận động xã hội hóa, đến ngày 1/3, Sở LĐ – TB&XH đã chuyển kinh phí (đợt 1) cho các Ban Chỉ đạo cấp huyện hơn 43 tỷ đồng.

.

Số tiền này để xây dựng 10 nhà văn hóa cộng đồng (20 tỷ đồng) và 329 nhà ở cho hộ dân (23,030 tỷ đồng) theo Quyết định số 809-QĐ/BCĐ ngày 08/02/2021.

Sau khi nhận kinh phí từ tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện đã giải ngân 50% kinh phí đợt 1 cho 8 nhà văn hóa với tổng số tiền 8 tỷ đồng; giải ngân 50% kinh phí cho 247 nhà ở với số tiền 8,645 tỷ đồng; giải ngân 100% kinh phí cho 7 nhà ở với tổng số tiền 490 triệu đồng.

 

Hà Tĩnh: Giải ngân hơn 43 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng công trình tránh lũ

Các nhà còn lại sẽ tiếp tục giải ngân theo tiến độ xây dựng công trình theo qui định.

Đến thời điểm 1/3/2021, toàn tỉnh đã khởi công 13/24 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và 960 nhà ở cho hộ dân.

Trước đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai có khó khăn về nhà ở tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 22) đã phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng 24 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ với số tiền 48 tỷ đồng; phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng mới 960 nhà ở kiên cố cho 372 người có công, 361 hộ nghèo, 227 hộ bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 67,2 tỷ đồng.

Đây là nguồn tiền từ vận động, kêu gọi sự chung tay hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong cả nước với tổng số tiền 115,2 tỷ đồng.

 

Chia sẻ