Hà Tĩnh huy động hơn 9.578 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

3/1/2021  10:43

 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, Hà Tĩnh đã huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất với tổng nguồn vốn 9.578,694 tỷ đồng.

 

Trong đó, ngân sách trực tiếp thực hiện chương trình là hơn 1.695 tỷ đồng, chiếm 17,7%; vốn lồng ghép gần 1.041 tỷ đồng (chiếm 10,9%); vốn tín dụng hơn 5.525 tỷ đồng (chiếm 57,7%); vốn doanh nghiệp hơn 170 tỷ đồng (chiếm 1,8%); Nhân dân đóng góp hơn 988 tỷ đồng (chiếm 10,3%); huy động khác (tài trợ, đỡ đầu…) hơn 158 tỷ đồng (chiếm 1,6%).

Nhiều địa phương trong tỉnh đã đầu tư nâng cấp đường bê tông xi măng bằng rải thảm nhựa.

Nguồn vốn này được ưu tiên tập trung đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tầng phát triển sản xuất, giáo dục, nâng cấp các cơ sở vật chất văn hóa cấp thôn.

 

Hà Tĩnh huy động hơn 9.578 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cụ thể, toàn tỉnh đã làm được 830 km đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 76,04 km kênh mương nội đồng; xây mới, nâng cấp 13 nhà văn hóa xã, 11 khu thể thao, sân vận động xã, 41 nhà văn hóa thôn, 50 khu thể thao thôn, 60 khu vui chơi giải trí người cao tuổi và trẻ em; xây mới và nâng cấp 1.304 phòng học; xây mới 427 phòng chức năng, phòng bộ môn, 16 nhà tập đa năng…

Năm 2020, Hà Tĩnh xây mới và nâng cấp 1.304 phòng học, đảm bảo cho việc dạy học.

Việc tập trung đầu tư nguồn lực nâng cấp kết cấu hạ tầng đã góp phần đưa số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020 tăng thêm 17 xã, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Thạch Hà, Đức Thọ).

 

Chia sẻ