Hậu Giang đề xuất Thủ tướng cho phép đầu tư giai đoạn 2 Quốc lộ 61C

22/01/2021

 

UBND tỉnh Hậu Giang có công văn đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ trì quản lý đầu tư giai đoạn 2 đường nối Vị Thanh-Cần Thơ (Quốc lộ 61C) với tổng mức đầu tư 4.528 tỷ đồng.

 

Dự án Quốc lộ 61C (QL 61C) được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 25/4/2007, với quy mô 4 làn xe. UBND tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thực hiện đầu tư hoàn thành giai đoạn 1, quy mô 2 làn xe và đưa vào sử dụng vào năm 2012. Đối với 2 làn xe còn lại chưa thể đầu tư do khó khăn về nguồn vốn.

 

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, quy mô đầu tư 4 làn xe là phù hợp với Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng thời, phù hợp với Quyết định số 11/2012/QĐ-TTg ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

Hậu Giang đề xuất thủ tướng cho phép đầu tư giai đoạn 2 quốc lộ 61C

Mặt khác, trong khi chưa bổ sung QL61C vào quy hoạch mạng đường bộ quốc gia, Bộ Giao thông vận tải ủng hộ chủ trương cho UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức thực hiện dự án mở rộng QL61C để thắt chặt liên kết vùng, tạo động lực mới cho việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng.

 

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, UBND TP. Cần Thơ, UBND Hậu Giang đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ trì quản lý đầu tư giai đoạn 2 của dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.528 tỷ đồng (đoạn qua địa bàn tỉnh Hậu Giang khoảng 3.550 tỷ đồng; đoạn qua địa bàn TP.Cần Thơ khoảng 978 tỷ đồng) thuộc Chương trình hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

Hậu Giang có công văn đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ trì quản lý đầu tư giai đoạn 2 đường nối Vị Thanh-Cần Thơ

Trước đó, vào tháng 11 và 12/2020, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính đã đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng xem xét giao UBND tỉnh Hậu Giang chủ trì tổ chức thực hiện dự án và chủ động huy động nguồn vốn hợp pháp để đầu tư. Hiện Bộ Giao thông vận tải đang xây dựng quy hoạch mạng đường bộ quốc gia theo Luật Quy hoạch và đã chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung tuyến QL61C vào quy hoạch để trình Thủ tướng phê duyệt.

 

Gần đây nhất, ngày 13/1, UBND TP. Cần Thơ có công văn đề nghị Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng xem xét, thống nhất chấp thuận đầu tư mở rộng dự án bằng nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025; giao UBND tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ trì quản lý đầu tư thực hiện dự án. UBND TP. Cần Thơ có trách nhiệm phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng đoạn qua Cần Thơ 10,2 km.

Chia sẻ