Hậu Giang tìm chủ đầu tư cho dự án khu đô thị quy mô vốn 2.700 tỷ đồng

5/2/2021  14:19

 

Dự án đầu tư tại phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có quy mô dự kiến khoảng 27,66 ha, sơ bộ tổng mức đầu tư là 2.700 tỷ đồng.

 

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 4/2/2021 phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất sử dụng vốn ngoài ngân sách cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đối với dự án Khu đô thị mới khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh.

Theo Quyết định trên, Khu đô thị mới khu vực 4, phường 5, TP. Vị Thanh được thực hiện theo hướng hiện đại, hài hòa với tổng thể chung của toàn thành phố và phát triển một cách đồng bộ, bền vững, là một trong số các dự án góp phần từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II của TP. Vị Thanh và cũng là tiền đề nâng cấp đô thị trong thời gian tới; là cơ sở để quản lý và sử dụng đất đai, quản lý dự án đầu tư xây dựng theo định hướng quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết được duyệt.

 

Hậu Giang tìm chủ đầu tư cho dự án khu đô thị quy mô vốn 2.700 tỷ đồng

Dự án có quy mô đầu tư dự kiến khoảng 27,66 ha, sơ bộ tổng mức đầu tư là 2.700 tỷ đồng, trong đó: chi phí thực hiện dự án là 2.510 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 190 tỷ đồng (Một trăm chín mươi tỷ đồng).

Hình thức thực hiện: Nhà nước thu hồi đất, nhà đầu tư ứng tiền giải phóng mặt bằng. Vốn đầu tư từ nguồn vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động khác theo quy định pháp luật. Thời gian hoạt động của dự án 50 năm.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ.

Tiến độ thực hiện dự án: năm 2021 – 2026.

 

Chia sẻ