Hội nghị báo cáo và tham vấn Quy hoạch vùng ĐBSCL

26/11/2020

 

Nội dung chính của quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thảo luận về các vấn đề lớn, có tính chiến lược định hình sự phát triển của vùng cho giai đoạn phát triển dài hạn với tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ngày 26/11, tại Cần Thơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị báo cáo và tham vấn Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo một số Bộ, ngành trung ương, lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, UBND và đại diện các sở, ban ngành của các tỉnh, thành phố trong vùng ĐBSCL.

 

Các đồng chí lãnh đạo, đạo biểu dự hội nghị báo cáo và tham vấn quy hoạch vùng ĐBSCL

Hội nghị giới thiệu về nội dung chính của quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và thảo luận về các vấn đề lớn, có tính chiến lược định hình sự phát triển của vùng cho giai đoạn phát triển dài hạn với tầm nhìn đến năm 2050, từ đó giúp Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện quy hoạch trước khi xin ý kiến chính thức bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương trong vùng ĐBSCL, báo cáo trình Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng xem xét, thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 12 tới.

 

Quy hoạch vùng ĐBSCL được xây dựng dựa trên nguyên tắc: “Bảo vệ người dân, cải thiện sinh kế, phát triển cân bằng và bảo vệ môi trường”, với 5 nhóm nội dung trọng tâm. Quy hoạch vùng ĐBSCL sau khi được phê duyệt sẽ là công cụ để định hướng cho các địa phương xây dựng quy hoạch tỉnh, các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành có liên quan, như quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh, quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị…

 

Tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tiết kiệm, bền vững tài nguyên nước, đất đai và các tài nguyên thiên nhiên khác; điều phối liên kết vùng ĐBSCL, tạo cơ sở cho việc định hướng xây dựng cơ chế chính sách phù hợp, thúc đẩy sự hợp tác giữa các địa phương trong và ngoài vùng cũng như giữa các ngành, lĩnh vực trong quá trình tổ chức triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng dùng chung của vùng hoặc công trình có phạm vi ảnh hưởng liên vùng, quốc gia và quốc tế.

 

Đồng thời quy hoạch này cũng là kênh cung cấp những thông tin định hướng phát triển của vùng tới tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội và người dân địa phương để huy động hiệu quả các nguồn lực của xã hội, thúc đẩy hợp tác công tư hướng tới sự thịnh vượng chung của toàn vùng.

 

Chia sẻ