Hưng Yên lập quy hoạch khu nhà ở rộng 8,1ha ở thị trấn Như Quỳnh

06/01/2021

 

Theo phê duyệt, dự án có quy mô nghiên cứu lập quy hoạch rộng 8,1ha. Diện tích lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở là hơn 9.172m2. Quy mô dân số khoảng 224 người.

 

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở Như Quỳnh (thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm).

 

Theo phê duyệt, dự án có quy mô nghiên cứu lập quy hoạch rộng 8,1ha. Diện tích lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu nhà ở là hơn 9.172m2. Quy mô dân số khoảng 224 người.

 

Mục tiêu của việc lập quy hoạch nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế và các điều kiện thuận lợi của khu vực để xây dựng khu dân cư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm.

 

Hưng Yên lập quy hoạch khu nhà ở rộng 8,1ha ở thị trấn Như Quỳnh

Đề xuất giải pháp quy hoạch chi tiết các khu chức năng của khu nhà ở, quy hoạch sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế kiến trúc công trình và phương án đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Làm căn cứ pháp lý để lập và mời gọi đầu tư dự án theo quy định; triển khai thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình khác; xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

 

Chia sẻ