Hưng Yên phê duyệt dự án xây dựng khu nhà ở rộng 10,3ha ở Yên Mỹ

06/01/2020

 

Theo phê duyệt, dự án được xây dựng trên địa bàn quản lý của xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, có quy mô khu đất lập quy hoạch chi tiết xây dựng khoảng 103.959m2 (khoảng 10,3ha). Dân số dự báo trong khu vực lập quy hoạch khoảng 1.416 người.

 

UBND tỉnh Hưng Yên vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở Kênh Cầu.

 

Theo phê duyệt, dự án được xây dựng trên địa bàn quản lý của xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, có quy mô khu đất lập quy hoạch chi tiết xây dựng khoảng 103.959m2 (khoảng 10,3ha). Dân số dự báo trong khu vực lập quy hoạch khoảng 1.416 người.

 

Mục tiêu phê duyệt đồ án nhằm quy hoạch chi tiết khu nhà ở mới có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo hướng đô thị hóa, đáp ứng nhu cầu về nhà ở của khu vực. 

 

Hưng Yên phê duyệt dự án xây dựng khu nhà ở rộng 10,3ha ở Yên Mỹ

Làm căn cứ để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án phát triển nhà ở, triển khai thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục công trình thuộc dự án; xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

 

Để triển khai quyết định trên, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên giao Công ty cổ phần Kênh Cầu – đơn vị chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Yên Mỹ và các đơn vị liên quan tổ chức công bố đồ án quy hoạch; xác định chỉ giới xây dựng, làm căn cứ mời gọi đầu tư và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Chia sẻ