Hướng dẫn cách tính mật độ xây dựng

12/3/2021  15:11

 

Bộ Xây dựng mới nhận được câu hỏi của ông Nguyễn Đức Huy (Gia Lai) gửi tới nhờ hướng dẫn cách tính mật độ xây dựng.

 

Nội dung câu hỏi như sau: Theo phản ánh của ông Huy, QCVN 01:2019/BXD về quy hoạch xây dựng có nêu cách tính mật độ xây dựng là tỷ lệ diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất. Ông Huy hỏi, diện tích chiếm đất được hiểu là diện tích bao của mặt bằng tầng trệt hay là diện tích của hình chiếu bằng của mái công trình?

 

Hướng dẫn cách tính mật độ xây dựng

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 1.4.20 QCVN 01:2009 quy định: “Mật độ xây dựng thuần là tỷ lệ chiếm đất của các công trình kiến trúc chính trên diện tích lô đất (không bao gồm diện tích chiếm đất của các công trình ngoài trời như tiểu cảnh trang trí, bể bơi, bãi (sân) đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật”.

Diện tích chiếm đất là diện tích của hình chiếu bằng của mái công trình.

 

Chia sẻ