Huyện Thạch Thất điều chỉnh tổng mức đầu tư 8 dự án hạ tầng

3/12/2020

 

Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) Nguyễn Mạnh Hồng cho biết, căn cứ theo Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND của HĐND huyện Thạch Thất, UBND huyện đã đề nghị điều chỉnh 4 dự án có tổng mức đầu tư 68,166 tỷ đồng thành 8 dự án, nâng tổng mức đầu tư thành 84,475 tỷ đồng.

 

Theo đó, trong số 4 dự án điều chỉnh thành 8 dự án, huyện sẽ tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện và tên của 3 dự án thành 6 dự án, gồm:

 

Huyện Thạch Thất điều chỉnh tổng mức đầu tư 8 dự án hạ tầng

 

Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Huyện ủy – UBND huyện Thạch Thất, tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021, điều chỉnh thành: Dự án cải tạo trụ sở UBND huyện Thạch Thất, tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2021 – 2022 và Dự án cải tạo trụ sở Huyện ủy Thạch Thất,  tổng mức đầu tư 8,075 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2021 – 2022.

 

Dự án cải tạo kè ao Đìa Tắm, Đụn Dương, xóm Chốn thị trấn Liên Quan, tổng mức đầu tư 17 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021 – 2022, được điều chỉnh thành 2 dự án gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp khuôn viên ao Đìa Tắm thị trấn Liên Quan, tổng mức đầu tư 8,4 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021 – 2023 và Dự án cải tạo kè ao Đụn Dương, xóm Chốn thị trấn Liên Quan, tổng mức vốn đầu tư 8,6 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021 – 2023.

 

Dự án nạo vét, kè ao làng, ao xóm Từa, thôn Cẩm Bào, ao đình Yên Lỗ  xã Cẩm Yên, tổng mức đầu tư 21,216 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021 – 2022, được điều chỉnh thành 2 dự án, gồm: Dự án nạo vét, kè ao cá Bác Hồ thôn Yên Lỗ xã Cẩm Yên, tổng mức đầu tư 14, 954 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021 – 2022 và Dự án nạo vét, kè ao làng, ao xóm Từa thôn Cẩm Bào, ao Ngoài thôn Yên Lỗ xã Cẩm Yên, tổng mức đầu tư 14,996 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021 – 2023.

 

Đồng thời, tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư và tên của dự án đường giao thông, thoát nước thôn Hòa Lạc, thôn Linh Sơn, thôn Sen Trì xã Bình Yên, tổng mức đầu tư 9,950 tỷ đồng, thời gian thực hiện năm 2021 – 2022 thành 2 dự án, gồm: Dự án đường giao thông, thoát nước thôn Linh Sơn, thôn Sen Trì xã Bình Yên, tổng mức đầu tư 4,998 tỷ đồng và Dự án đường giao thông, thoát nước thôn Hòa Lạc xã Bình Yên, tổng mức đầu tư 4,952 tỷ đồng.

 

Chia sẻ