Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

6/3/2021  8:25

 

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 97/TB-VP thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn về việc xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025.

 

Khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Văn bản nêu rõ, tiến độ xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 đã chậm 2-3 tháng so với quy định phải ban hành. Do đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, khẩn trương hoàn thiện và báo cáo UBND thành phố xem xét, thông qua trước ngày 15-3-2021.

Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý, Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 phải được xây dựng trên cơ sở bám sát Chương trình phát triển nhà ở đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 19-6-2014, các chương trình, nghị quyết của Thành ủy, HĐND thành phố.

 

Chia sẻ