Khu dân cư tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành: Phần lớn các gói thầu hạ tầng cơ bản hoàn thành

29/01/2021  10:33

 

Phần lớn các gói thầu hạ tầng của Khu dân cư tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành cơ bản hoàn thành, trong đó 04 tuyến đường giao thông chính được các nhà thầu gấp rút hoàn thành để người dân xây dựng nhà cửa, chuẩn bị khởi công xây dựng UBND xã.

 

Dịch vụ viễn thông là nhu cầu tất yếu

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng của tỉnh cũng cho biết, công tác giải phóng mặt bằng tuyến thoát nước ngoài ranh, từ trạm xử lý nước thải ra suối Ông Quế đang tiếp tục triển khai, thu hồi được 800m đoạn tuyến và đang thi công; tiếp tục triển khai bồi thường, thu hồi đất của 11 hộ dân, để thu hồi khoảng 400m còn lại của tuyến thoát nước và cửa xả ra suối Ông Quế.

 

Đối với vấn đề điều chỉnh quy hoạch để bố trí thêm lô đất tái định cư theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án có tờ trình trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ quy hoạch, hoàn thành lấy ý kiến người dân ở các xã Lộc An và xã Bình Sơn và đã trình Sở Xây dựng thẩm định dự toán điều chỉnh quy hoạch đối với Phân khu II và Phân khu III.

 

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng của tỉnh, sau khi điều chỉnh quy hoạch để bố trí thêm lô đất tái định cư tại Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn, bước tiếp theo phải điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi trước khi triển khai lập điều chỉnh thiết kế, tổ chức đấu thầu và thi công. Tất cả các bước triển khai tiếp theo sẽ cần nhiều thời gian, trong khi các gói thầu thi công hạ tầng các khu vực liên quan đang hoàn thiện, nếu không thực hiện trước một số công việc sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thiện của các gói thầu hạ tầng. Bên cạnh đó, khi người dân vào xây dựng nhà ở, dịch vụ viễn thông (điện thoại di động, điện thoại cố định, internet) là nhu cầu sử dụng thiết yếu và rất cấp thiết, Ban Quản lý cần có sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh.

 

Phần lớn các gói thầu hạ tầng của Khu dân cư tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành cơ bản hoàn thành

Gấp rút hoàn thành 04 tuyến đường giao thông chính

Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh cho biết, Khu dân cư tái định cư Lộc An – Bình Sơn và Phân khu III Khu dân cư tái định cư Bình Sơn, thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành đã cơ bản hoàn thành các gói thầu hạ tầng điện, nước, đặc biệt các gói thầu liên quan đến 04 tuyến đường giao thông chính đang được gấp rút hoàn thành để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân xây dựng nhà cửa.

 

Theo đó, dự án thành phần Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An, xã Bình Sơn, đã được triển khai lập, trình thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán của dự án thành phần, hoàn thành tổ chức lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng 05 gói thầu ưu tiên, khởi công xây dựng các gói thầu đợt 2 (xây dựng 12 khu và các gói thầu hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp nước). Hiện đang thực hiện lựa chọn nhà thầu thi công Trạm xử lý nước thải (gói thầu số 44).

 

Trong đó, 05 gói thầu ưu tiên (gói thầu xây dựng tuyến thoát nước ngoài ranh và 4 tuyến đường chính D1, D18, N23 và N39): các tuyến N23 và N39 đã thi công xong phần thảm mặt đường bê tông nhựa nóng, cơ bản hoàn thành lát gạch vỉa hè, đang trồng cây xanh trên tuyến. Hai tuyến đường D1, D18 có chậm hơn tuyến N23 và N39, đang triển khai thảm bê tông nhựa nóng mặt đường, đồng thời tiếp tục triển khai làm nền và lát gạch vỉa hè, thi công hệ thống chiếu sáng, ống viễn thông… Tuyến thoát nước ngoài ranh cơ bản hoàn thành thi công đoạn tuyến cống đã được bàn giao mặt bằng dài khoảng 800m, chờ bàn giao thêm mặt bằng dài khoảng 400m để tiếp tục thi công.

 

Đối với các gói thầu xây dựng 12 khu và các gói thầu hệ thống điện, chiếu sáng, hệ thống cấp nước, do khó khăn về thời tiết nên các gói thầu đều có chậm tiến độ hơn so với kế hoạch nhưng hầu hết các gói thầu đã hoàn thành hệ thống thoát nước mưa, phần khuôn đường, nền đường, một số gói thầu đã bắt đầu triển khai thảm bê tông nhựa nóng lớp 1, lớp 2.

 

Khu 7, Khu 9 (khu vực ưu tiên để bố trí đất cho người dân tái định cư giai đoạn 1), Khu 5 đã thi công xong nền đường và đang triển khai thảm bê tông nhựa nóng lớp 1. Đã hoàn thành hệ thống thoát nước mưa và hoàn thành thi công phần lớn khối lượng hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước, cấp điện; tiếp tục thi công lát vỉa hè và chuẩn bị trồng cây xanh.

Các Khu 3, Khu 10, Khu 12 cơ bản hoàn thiện hạ tầng xung quanh các cơ sở tôn giáo để bàn giao cho các tổ chức tôn giáo xây dựng cơ sở thờ tự.

 

Khu dân cư tái định cư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành: Phần lớn các gói thầu hạ tầng cơ bản hoàn thành

Chuẩn bị khởi công xây dựng UBND xã

Đối với dự án thành phần Các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An – Bình Sơn, đã trình và được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần; Tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, đã được phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công của 6 tiểu dự án (trong đó có 5/5 tiểu dự án ưu tiên), đang tiếp tục chỉnh sửa và trình duyệt 5 tiểu dự án còn lại; Hiện đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng 6 tiểu dự án, trong đó đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu tiểu dự án UBND xã, chuẩn bị khởi công xây dựng.

 

Dự án thành phần Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn (Phân khu III), đã được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Phân khu II và Phân khu III – Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn (điều chỉnh vị trí trạm xử lý nước thải), đơn vị tư vấn đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình phê duyệt.

 

Chia sẻ