Kiểm soát các hoạt động xây dựng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII

25/01/2021   1:33pm

 

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIII, Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt và dừng các hoạt động xây dựng xung quanh khu vực diễn ra đại hội.

 

Đây là nội dung chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND Hà Nội Dương Đức Tuấn gửi các đơn vị về việc tăng cường quản lý trật tự xây dựng trong dịp Đại hội Đảng XIII và Tết Nguyên đán 2021. Theo đó, toàn bộ hoạt động xây dựng, tập kết vật liệu phải được kiểm soát chặt chẽ, phân cấp theo thẩm quyền.

 

Để đảm bảo mỹ quan trong thời gian diễn ra Đại hội XIII tại Hà Nội, các đơn vị thi công chấp hành nghiêm quy định xử lý nước thải thi công, thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng, rửa xe trước khi ra khỏi công trình.

 

Hà Nội yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt và dừng các hoạt động xây dựng xung quanh khu vực diễn ra đại hội

UBND quận, huyện yêu cầu dừng hoạt động xây dựng ở khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia (nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng) trước, trong và sau hội nghị 2 ngày.

Phó chủ tịch TP yêu cầu quận, huyện phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, xử lý dứt điểm vụ việc tồn đọng, gây bức xúc. Đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư và nhà thầu chấp hành các quy định về trật tự xây dựng, đảm bảo mỹ quan.

Đại hội Đảng XIII sẽ chính thức khai mạc vào sáng 26/1 và kéo dài đến hết ngày 2/2. Ông Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, cho biết tổng số đại biểu tham dự đại hội là 1.587 người – đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.

 

Kiểm soát các hoạt động xây dưng trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng XIII

Nội dung, chương trình của Đại hội XIII tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Đại hội cũng kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 

Chia sẻ