Kiên Giang: Lập quy hoạch phát triển đô thị thông minh năm 2021

27/01/2021 15:17

 

Triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo các Đề án phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ là một trong những mục tiêu được ngành Xây dựng Kiên Giang đặt ra trong năm 2021.

 

Theo kế hoạch 2021, ngành Xây dựng Kiên Giang sẽ phối hợp với UBND huyện Phú Quốc, thành phố Hà Tiên tiến hành tổ chức triển khai các bước lập quy hoạch để tham mưu UBND tỉnh, trình Bộ Xây dựng thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Phú Quốc, đồ án quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên. Trình phê duyệt, tổ chức công bố các chương trình phát triển đô thị Hòn Đất, Sóc Sơn, Tân Khánh Hoà, Thứ Ba, Thứ Bảy.

 

Bên cạnh đó xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2025, trong đó, ưu tiên lập đề cương chương trình phát triển đô thị Rạch Giá, Phú Quốc, Kiên Lương, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Tân Hiệp.

 

Triển khai thực hiện phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác quản lý trật tự xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình trên phạm vi toàn tỉnh.

Cũng theo ngành Xây dựng Kiên Giang, trong năm 2021 toàn tỉnh sẽ cố gắng đạt tỷ lệ đô thị hóa 32,19%. Diện tích bình quân nhà ở toàn tỉnh ước đạt 25,09 m2 sàn/người. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung ước đạt 88,15. Sản lượng nước sạch sản xuất và tiêu thụ cung cấp ở khu vực đô thị ước đạt 54 triệu m3.Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định ước đạt 91%.

 

Ngành Vật liệu xây dựng với một số sản phẩm chủ yếu như: Khai thác đá các loại ước đạt 5,06 triệu m3; Sản lượng xi măng sản xuất và tiêu thụ ước đạt 5,8 triệu tấn; Sản lượng gạch xây các loại sản xuất ước đạt 250,5 triệu viên, trong đó: Gạch xây nung ước đạt 245 triệu viên, gạch xây không nung ước đạt khoảng 5,5 triệu viên.

 

Chia sẻ