Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Đầm Hà

22/2/2021  11:01

 

Đến Đầm Hà vào những ngày đầu Xuân Tân sửu 2021, chúng tôi chứng kiến không khí thi đua lao động sản xuất khẩn trương hòa với khí thế thi đua xây dựng NTM đang lan tỏa đến từng hộ dân. Hiện nay, huyện Đầm Hà đang hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ công nhận đạt tiêu chí huyện NTM và tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

 

Trong giai đoạn 2016-2020, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn Đầm Hà được chỉ đạo sát sao, quyết liệt hơn trước, trong đó huyện đặc biệt quan tâm dành nguồn lực cho các xã trong lộ trình và các xã đăng ký đạt chuẩn NTM trong từng năm. Cùng với đó, huyện cũng ban hành kịp thời nhiều văn bản quán triệt, triển khai, hướng dẫn tổ chức thực hiện nghị quyết, tham mưu xây dựng và ban hành các cơ chế hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất trên địa bàn, hỗ trợ kinh tế hộ, gia trại, trang trại và hình thành các tổ sản xuất, hợp tác xã.

 

MTTQ và các tổ chức đoàn thể, các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về về xây dựng NTM, đồng thời triển khai nhiều hoạt động thiết thực để tổ chức thực hiện chương trình, như: Vận động nhân dân thực hiện dồn đổi ruộng đất, hiến đất, tham gia kinh phí, ngày công làm đường nội thôn; phát động phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm; vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng các tổ chức đoàn thể cơ sở vững mạnh…

Phong trào thi đua xây dựng thôn đạt chuẩn NTM, xây dựng vườn đạt chuẩn NTM, hộ gia đình kiểu mẫu đã tạo khí thế mới, làm thay đổi diện mạo nông thôn, trong đó người dân thực sự vào cuộc và là chủ thể của chương trình. Phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng hàng rào xanh, cây bóng mát, vệ sinh môi trường, nhà cửa sạch sẽ dần đi vào nếp sống và là mục tiêu phấn đấu của người dân, từ đó phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu thực sự lan tỏa trong toàn huyện, dần có chiều sâu và tính bền vững cao.

 

Nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại Đầm Hà

Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hàng hóa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường nông thôn. Việc tổ chức, bố trí, huy động các nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình NTM ngoài nguồn ngân sách tỉnh đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, do đó đến hết năm 2020, toàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn NTM, trung bình đạt 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu. Toàn huyện đã có 36 thôn đạt chuẩn NTM; 171 vườn đạt chuẩn NTM và 2.703 hộ gia đình đạt gia đình kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,81 triệu đồng/năm.

Năm 2021, huyện Đầm Hà đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng chất tiêu chí NTM, phấn đấu đưa 2 xã Tân Lập và Đại Bình đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 2 xã Dực Yên và Tân Bình đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bình quân xã NTM nâng cao đạt 26/27 chỉ tiêu, xã NTM kiểu mẫu đạt 11/13 chỉ tiêu. Phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 70 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,2%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 98%; tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% và nước sạch đạt 60% tại khu vực nông thôn.

 

Để đạt được mục tiêu này, huyện Đầm Hà tiếp tục tập trung nguồn lực, thực hiện các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân bằng việc thu hút các nhà đầu tư, tạo việc làm; tiếp tục triển khai các mô hình hỗ trợ sản xuất, tuyên truyền vận động cải thiện môi trường nông thôn, tăng giá trị sử dụng đất. Tổ chức nhóm hộ tự quản an ninh trật tự, nếp sống văn hóa nông thôn hiện đại, văn minh.

Đặc biệt, huyện quan tâm đầu tư các công trình hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM với tổng số 249 công trình, dự án, tổng nguồn vốn hơn 140,9 tỷ đồng, trong đó có 203 công trình giao thông với chiều dài 109,07km; 17 công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; 3 công trình trường học, 5 công trình trạm y tế, 4 công trình nhà văn hóa, 2 chợ; hỗ trợ 15 thôn xây dựng thôn kiểu mẫu; tập trung hỗ trợ người dân phát triển sản xuất với 5 mô hình, dự án trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và hỗ trợ 5 mô hình, dự án đối với các HTX và sản phẩm OCOP.

 

Chia sẻ