Ngành Xây dựng Đồng Nai hoàn thành 456 căn nhà ở xã hội

26/1/2021  14:20

 

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, ông Lê Mạnh Dũng – Phó Giám đốc Phụ trách Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết: Năm 2020 ngành Xây dựng Đồng Nai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2020. Trong đó hoàn thành 456 căn nhà ở xã hội, đạt 100 % chỉ tiêu được giao. Tỷ lệ dân cư nội thành, nội thị sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn là 91%, vượt chỉ tiêu được giao là 90%.

 

Bên cạnh kết quả đã đạt được thì năm qua ngành Xây dựng Đồng Nai cũng còn tồn tại một số bất cập, hạn chế trong công tác quản lý của Ngành như: Công tác cải cách thủ tục hành chính hiệu quả chưa cao, chỉ số cải cách hành chính vẫn còn thấp (84,5%); mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với lĩnh vực xây dựng đạt 9.17 điểm, vẫn còn thấp so với nhiều Sở, ngành trên địa bàn tỉnh, vẫn còn tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp.

 

Ngành Xây dựng Đồng Nai hoàn thành 456 căn nhà ở xã hội

Việc thực hiện một số nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh còn chậm, một số nhiệm vụ chưa hoàn thành theo đúng tiến độ đăng ký như: Tham mưu Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030; Việc trình phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thống Nhất, Long Thành; Quy hoạch xây dựng phân khu theo đồ án quy hoạch chung thành phố Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch. Chương trình phát triển đô thị thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc; Chương trình phát triển đô thị thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất; Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom tại 02 khu vực…

 

Tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng trong năm vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số hồ sơ địa phương, phát hiện, tham mưu xử phạt bị trễ hạn, công tác tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt còn chậm, có thiếu sót. Tình trạng xây dựng không phép, trái phép vẫn còn khá cao tại một số địa phương; tình trạng phân lô bán nền tại các địa phương có chiều hướng gia tăng trong khi các dự án chưa được hoàn chỉnh về thủ tục pháp lý cũng như việc đầu tư xây dựng hạ tầng chưa hoàn chỉnh theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, nhà ở xã hội chưa đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2020 là 21.500 căn, mà đến nay mới hoàn thành 3.198 căn (đạt 15,2%). Đây là những thách thức đặt ra cho ngành Xây dựng Đồng Nai trong năm 2021, cần có các giải pháp trong tầm nhìn ngắn hạn và dài hạn để giải quyết.

 

Theo đó, năm 2021 ngành Xây dựng Đồng Nai đặt ra kế hoạch hoàn thành 473 căn nhà ở xã hội, 91,5% tỷ lệ dân cư nội thành sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn QC02. Nhiệm vụ đặt ra cho ngành Xây dựng Đồng Nai trong năm tới là hoàn thiện thể chế, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Xây dựng, đảm bảo thực hiện đúng quy định Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật về trình tự, thủ tục soạn thảo. Từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng một cửa và một cửa liên thông, số hóa hồ sơ và đơn giản hóa các thủ tục trong hoạt động xây dựng, cấp phép xây dựng. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc triển khai chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại trên địa bàn.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát về công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bản tỉnh Đồng Nai. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân về: quy hoạch, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật; phát triển, quản lý, sử dụng nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý, sử dụng công sở; khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng…

 

Ngành Xây dựng Đồng Nai hoàn thành 456 căn nhà ở xã hội

Kiểm tra trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc bàn giao quỹ đất 20% nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại. Thực hiện các quy định kinh doanh bất động sản trên địa bàn các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch; kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Võ Tấn Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã biểu dương ngành Xây dựng Đồng Nai hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đồng thời lưu ý ngành Xây dựng Đồng Nai về một số nhiệm vụ tỉnh giao thực hiện đang còn chậm, cải cách thủ tục hành chính chưa cao, vi phạm trật tự xây dựng chưa giảm, tình trạng phân lô bán nền tự phát đang còn nhiều; công tác phối hợp với các Sở, ngành địa phương chưa chặt chẽ, thiếu kiên quyết và thiếu quyết liệt.

 

Do đó, ông Đức đề nghị ngành Xây dựng Đồng Nai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm tới là: Xây dựng kế hoạch bám sát các nhiệm vụ của tỉnh, của Bộ Xây dựng và của Chính phủ để thực hiện; tham mưu quy chế quản lý kiến trúc, quy hoạch phân khu Biên Hòa, Nhơn Trạch; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, công tác chống ngập; xây dựng chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030, tăng cường cải cách thủ tục hành chính…

 

Chia sẻ