Nhơn Trạch (Đồng Nai): Sau điều chỉnh quy hoạch, đất ở chỉ có nhà liên kế

1/2/2021  21:35

 

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

 

Nhơn Trạch (Đồng Nai): Sau điều chỉnh quy hoạch, đất ở chỉ có nhà liên kế

Cụ thể, tại Quyết định số 371/2021/QĐ-UBND ngày 29/1/2021, UBND tỉnh Đồng Nai điều chỉnh mục đích sử dụng đất 4.669m2 quy hoạch xây dựng chung cư kết hợp thương mại dịch vụ, sang đất xây dựng nhà liên kế có sân vườn, đồng thời điều chỉnh lại phương án tuyến giao thông nội bộ thuộc phạm vi quy hoạch chung cư cho phù hợp. Quy mô dân số dự án thay đổi, từ khoảng 1.000 người thành khoảng 1.064 người.

Trước đó, theo Quyết định số 4348/2016/QĐ-UBND ngày 04/12/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai, khu dân cư này có 2 loại đất ở trong đó gồm 21.535,4m2 đất ở dành cho nhà liên kế, 4.669m2 đất ở dành cho chung cư kết hợp thương mại dịch vụ.

Như vậy, sau điều chỉnh, toàn bộ đất ở của khu dân cư theo quy hoạch tại thị trấn Hiệp Phước chỉ có nhà liên kế.

 

Chia sẻ