Những thành tựu nổi bật của ngành Xây dựng Yên Bái

25/1/2021 21:31

 

Ông Nguyễn Lâm Thắng – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái cho biết: Mặc dù phải đối đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, biến động giá cả, tuy nhiên Sở Xây dựng Yên Bái đã tổ chức triển khai, thực hiện đồng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác theo đúng mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

 

Những thành tựu nổi bật của ngành Xây dựng Yên Bái

Cụ thể, kế hoạch xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh được bố trí tập trung ngay từ đầu năm; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm… Đây là tiền đề quan trọng, tạo thế và lực mới để Ngành tự tin bước sang giai đoạn phát triển mới. Năm 2020, Sở Xây dựng được giao 8 nhiệm vụ, các nhiệm vụ cơ bản được thực hiện đảm bảo theo tiến độ đề ra. Sở đã tập trung chỉ đạo và đề ra các giải pháp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch và chương trình hành động của Tỉnh ủy và của UBND tỉnh.

 

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 là: Ngành sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đồng bộ và ngày càng thông thoáng hơn; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng đối với các dự án trọng điểm; quan tâm đến công tác quy hoạch với quan điểm không để thiếu vốn cho công tác lập quy hoạch, quy hoạch phải đi trước một bước; xây dựng cơ chế, đề án triển khai áp dụng các công nghệ mới, vật liệu mới; phối hợp với đơn vị tư vấn có kinh nghiệm lập và trình UBND duyệt đồ án quy hoạch chi tiết phân khu, các Khu công nghiệp theo Quy hoạch chung đô thị Yên Bái; tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ theo Chương trình hành động năm 2020 và chương trình hành động theo kế hoạch năm 2021 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo kế hoạch đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ; tiếp tục hoàn.

 

Chia sẻ