Phê duyệt dự án khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng ở Hải Dương

20/03/2021 07:51

Đây là dự án khu công nghiệp thứ hai được Chính phủ phê duyệt tại tỉnh Hải Dương trong tuần này…

Theo Cổng thông tin Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

 

Dự án khu công nghiệp Phúc Điền do Công ty cổ phần đầu tư Trung Quý – Bắc Ninh làm nhà đầu tư, thực hiện tại các xã Vĩnh Hồng, Vĩnh Hưng và Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Dự án có diện tích 214,57 ha với tổng nguồn vốn đầu tư là 1.802 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 270,3 tỷ đồng.

 

Phê duyệt dự án khu công nghiệp hơn 1.800 tỷ đồng ở Hải Dương

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hải Dương tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với vản bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm.

UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hải Dương yêu cầu dhà đầu tư: Ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án theo quy định; chỉ được triển khai dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Chỉ đạo Ban quản lý khu công nghiệp tỉnh Hải Dương và các cơ quan liên quan giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; triển khai các giải pháp liên quan đến đời sống người lao động làm việc trong khu công nghiệp.

Đầu tuần này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành tại xã Thượng Vũ, xã Tuấn Hưng và xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Dự án này do công ty cổ phần COMA 18 làm nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 1.160,72 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 174,11 tỷ đồng. 

 

Chia sẻ