Phê duyệt quy hoạch xây dựng 4 phân khu theo đồ án quy hoạch chung TP.Biên Hòa

26/01/2021 2:32pm

 

Theo Sở Xây dựng, đến nay đã có 4/21 phân khu trên địa bàn TP.Biên Hòa được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng phân khu theo đồ án quy hoạch chung TP.Biên Hòa. 4 phân khu đã được phê duyệt quy hoạch gồm C2, C3, C4 và D1 thuộc xã Long Hưng và một phần các phường: An Hòa, Phước Tân, Tam Phước.

 

Phê duyệt quy hoạch xây dựng 4 phân khu theo đồ án quy hoạch chung TP.Biên Hòa

Bên cạnh đó, có 2 phân khu cũng đã hoàn thành công tác lập, thẩm định quy hoạch xây dựng phân khu gồm phân khu B6 thuộc một phần P.Phước Tân và phân khu A4 thuộc P.Hiệp Hòa. 2 phân khu gồm C1, D1 đã được Bộ Xây dựng góp ý. 6 phân khu (A8, A9, B1, B4, C1 và một phần C2 thuộc các phường: Trảng Dài, Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa, Long Bình, Tân Vạn, Bửu Hòa, Hóa An, Tân Hạnh) đã được thông qua Hội đồng Thẩm định quy hoạch xây dựng tỉnh.

Hiện nay có 7 phân khu còn lại vẫn đang thực hiện các bước quy hoạch xây dựng phân khu.    

 

Chia sẻ