Quảng Bình: Yêu cầu nâng cao công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu của UBND cấp huyện

 

Sở Xây dựng Quảng Bình vừa có Công văn số 3542/SXD-QLXD yêu cầu nâng cao chất lượng việc thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu và quản lý Nhà nước về an toàn lao động của UBND cấp huyện.

 

Giai đoạn 2015 – 2020, nhờ tăng cường công tác quản lý, giám sát, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được nâng cao. Nhiều công trình sau khi nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, ít hư hỏng.

 

Quảng Bình: Yêu cầu nâng cao công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu của UBND cấp huyện

Việc thẩm định dự án, thiết kế, dự toán, kiểm tra công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình xây dựng do UBND cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh Quảng Bình tại Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Xây dựng, việc tổ chức thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng công trình do UBND cấp huyện thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, như: Quy trình thẩm định thiếu chặt chẽ, chưa đầy đủ; chất lượng thẩm định chưa cao, nhiều công trình có giải pháp thiết kế không hợp lý, nhất là phương án móng so với địa chất công trình, bố trí cốt thép không đảm bảo khả năng chịu lực… làm ảnh hưởng đến an toàn, hiệu quả sử dụng, một số công trình đã xảy ra sự cố và Sở Xây dựng đã phải thực hiện giám định nguyên nhân sự cố, xử lý các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan.

 

Để nâng cao chất lượng công tác thẩm định, tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng ban hành Công văn số 3542/SXD-QLXD ngày 23/10/2020, đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã nâng cao chất lượng việc thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu và quản lý Nhà nước về an toàn lao động, trong đó cần lưu ý các vấn đề như: Sắp xếp, bố trí, tăng cường cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được phân cấp, ủy quyền.

 

Thực hiện đúng quy trình, trình tự, thủ tục, tiến độ và chất lượng đối với công tác thẩm định dự án, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng, kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định hiện hành.

Tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với những công trình được UBND cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư hoặc cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn.

 

Hướng dẫn, yêu cầu các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tăng cường kiểm soát chất lượng vật liệu khi đưa vào thi công xây dựng công trình, đặc biệt chú ý việc sử dụng vật liệu gạch không nung phải đảm bảo cường độ, các thông số kỹ thuật theo yêu cầu và trình tự thi công xây dựng.

Các địa phương cần kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác quản lý an toàn lao động trên công trường của chủ đầu tư và các nhà thầu; xử lý đối với công trình trên địa bàn có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho khai thác sử dụng theo các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

 

Quảng Bình: Yêu cầu nâng cao công tác thẩm định, kiểm tra nghiệm thu của UBND cấp huyện

Liên quan đến nội dung này, ông Lê Anh Tuấn – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh cho biết: Thời gian tới, Sở tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đồng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Cùng với đó, tập trung nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư thông qua sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề; tiến hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị tư vấn; kiểm tra chặt chẽ chất lượng công trình trước khi bàn giao và đưa vào sử dụng.

 

Chia sẻ