Quảng Ngãi: Nhà máy rác làm hoài không xong vì nhà đầu tư yếu

25/2/2021  11:29

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc khẩn trương hoàn thiện dự án trước ngày 30-6-2020.

 

Ngày 25-2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ra thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh về dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa).

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, thời gian qua UBND tỉnh xử lý chưa quyết liệt chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ.

 

Quảng Ngãi: Nhà máy rác làm hoài không xong vì nhà đầu tư yếu

Theo ông Minh, sự chậm trễ này chủ yếu do chủ quan, xuất phát từ năng lực tài chính của nhà đầu tư là công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc không đảm bảo, dẫn đến việc thực hiện đầu tư trì trệ, kéo dài.

Mặc dù dự án đã được gia hạn đến bốn lần nhưng vẫn chưa thể hoàn thành, khả năng còn tiếp tục kéo dài.

“UBND tỉnh không chấp nhận một nhà đầu tư thiếu năng lực tài chính, yếu kém về trình độ quản lý dẫn đến hệ luỵ là đưa tỉnh vào thế bị động”, thông báo nêu rõ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện dứt điện giai đoạn 1 của dự án. Tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm khảo sát, đầu tư một nhà máy xử lý sinh hoạt tiếp theo với công nghệ hiện đại.

Ông Minh yêu cầu khẩn trương rà soát toàn bộ việc đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc để kết thúc dự án trong khuôn khổ đã đầu tư, không tiếp tục những hạng mục chưa triển khai.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc khẩn trương hoàn thiện dự án chậm nhất trước ngày 30-6-2020.

“Nếu tiếp tục chậm trễ, tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Luật Đầu tư và nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm, thiệt hại”, thông báo nêu rõ.

 

Chia sẻ